Om de dreiging van het jihadisme aan te pakken en aanslagen te voorkomen is een brede, integrale aanpak nodig, ook binnen het hoger onderwijs.

Maatregelen en acties jihadisme

Het Actieprogramma integrale aanpak jihadisme bestaat uit maatregelen en acties die helpen om radicalisering tegen te gaan en de voedingsbodem ervan weg te nemen. Dit bevordert de integrale aanpak van de jihadistische beweging.

Het rapport Triggerfactoren in het radicaliseringsproces is onderdeel van dit actieprogramma.