In het Cyberdreigingsbeeld Onderwijs en Onderzoek 2019 lees je over de belangrijkste cyberdreigingen binnen onderwijs en onderzoek van het afgelopen jaar. Daarnaast gaan we in op de actoren die effect hebben op de belangrijkste dreigingen en hun motivatie.

Algemene trends 2019 op het vlak van cyberdreigingen

Kwaadwillenden maken net als in voorgaande jaren gebruik van malware om hun doelen te bereiken. Ransomware is een veel gebruikt middel en verschillende instellingen zijn getroffen door besmettingen. Verder vinden denial-of-serviceaanvallen regelmatig plaats, met wisselend effect, en worden nog steeds hackingaanvallen uitgevoerd om toegang te krijgen tot interne systemen. De effectiviteit van phishing blijft kennelijk groot genoeg om regelmatig voor te komen.Criminelen zijn vooral geïnteresseerd in geldelijk gewin: data zijn geld. Ook onderzoeks- en onderwijsinstellingen zijn in het bezit van waardevolle data, variërend van persoons gegevens tot onderzoekdata. Daarbij geldt enerzijds dat wanneer de basis beveiligingsmaatregelen niet op orde zijn, criminelen zich makkelijk toegang kunnen verschaffen tot interne systemen. Anderzijds geldt dat wanneer controle en logging niet goed zijn ingericht, moeilijk valt te achterhalen wat er gebeurt op het netwerk en op interne systemen. Naast externen kunnen ook interne medewerkers problemen veroorzaken, al dan niet opzettelijk.

Meer informatie

Klik hier voor het Cyberdreigingsbeeld 2019.