Handreiking Controversiële sprekers helpt bij het inrichten externe sprekers proces

Een protest tegen een spreker op uw instelling, een verstoorde bijeenkomst door ontevreden personeel – het zijn situaties die u niet wenst op uw onderwijsinstelling. Natuurlijk zijn er voorbereidingen getroffen en is de beveiliging betrokken maar wie is er eindverantwoordelijk? Hoe gaat u te werk en hoe maakt u beslissingen over het beleid met betrekking tot externe sprekers?

Professionaliseren beleid externe sprekers

Academische vrijheid is de kern van ons hoger onderwijs. Onderwijsinstellingen stimuleren een cultuur van openheid, debat en vrije meningsvorming tegen het licht van een veilige leer-en werkomgeving. Steeds meer instellingen zijn bezig met het verder professionaliseren van hun veiligheidsbeleid; bewustzijn over procedures, beleid en protocollen met betrekking tot controversiële sprekers zijn hier een voorbeeld van. Met de handreiking kunt u binnen uw eigen instelling aan de slag bij het verder professionaliseren van deze processen.
De handreiking geeft op basis van voorbeelden binnen instellingen suggesties en inzicht in dilemma’s. Dit is belangrijk op zowel bestuurlijk als operationeel niveau. Bijvoorbeeld: wat zijn de intenties van een spreker? En draagt deze spreker bij aan de doelen binnen het hoger onderwijs?

Kennisdelen binnen het Platform
Deze handreiking is opgesteld in opdracht van het platform IV-HO en is de eerste vorm van samenwerking binnen het Nederlandse hoger onderwijs op dit onderwerp. De hoger onderwijsinstellingen die zich hebben aangesloten bij het platform IV-HO hechten veel waarde aan deze manier van samenwerken als sector. Men deelt kennis en biedt elkaar handvatten om keuzes te maken, zowel op bestuurlijk maar ook op uitvoerend niveau. Daarnaast benut men elkaars ervaring voor duidelijke en transparante keuzes rondom veiligheid.

Hand-out

Naast de handreiking is er ook een handige hand-out gemaakt met een overzicht van de cyclus van het externe sprekers proces. Download hier de hand-out.

De Handreiking Controversiële Sprekers vind je hier.