In het programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs werken ho-instellingen samen aan een veilige leer- en werkomgeving. Het programma bevindt zich momenteel in de vierde fase, met als doel het uitvoeren van de ambities uit de Rotterdamverklaring. Hierin spelen peer learning en community building een belangrijke rol.

Communities

In het programma werken professionals uit het hoger onderwijs samen in verschillende communities die zich richten op de volgende thema’s:

  • Zorgwekkend gedrag – coördinator Paul Goossens (Hogeschool Rotterdam)
  • Crisismanagement – coördinator Michael Mehrow (Hogeschool Windesheim)
  • Cybersecurity – coördinator Bart van den Heuvel (Maastricht University)
  • Internationalisering – coördinator Charlie van Genuchten (programma IV-HO)

In deze communities benutten de deelnemers elkaars kennis en kunde. Zij bedenken projecten en/of voeren deze uit in projectteams.

De coördinatoren van de communities vormen samen de werkgroep Integrale veiligheid en stellen de projecten en doelen van de community’s vast. Zij werven binnen hun communities mensen om in kleinere projectteams mee te doen aan de verschillende projecten. Het programmabureau faciliteert en coördineert alle activiteiten van de community’s en projectteams.

Wiki

Uitwisseling van kennis en ervaring tussen de communities is een belangrijke motor voor innovatie. Het programma faciliteert dit met de IV-HO Wiki. Via dit digitaal forum kunnen professionals van alle instellingen in het hoger onderwijs best practices delen en elkaar vragen stellen. Bestaande platformen als SCIPR, Platform Veiligheid en Beveiliging HBO en PBNU doen hieraan mee en experts van andere platformen zijn uiteraard ook van harte welkom.

Ambassadeurs

Enkele bestuurders uit de stuurgroep Integrale veiligheid treden op als ambassadeur voor een thema of als adviseur van de werkgroep.