Internationalisering

Internationalisering betreft het geheel aan activiteiten rond de internationale mobiliteit van studenten en medewerkers, in het kader van uitwisselingsprogramma’s, stages en onderzoeken.

Het aandeel internationale studenten is sterk gegroeid en bedraagt momenteel meer dan 20% in de wo en hbo-bachelor en hbo-master. Nu de coronamaatregelen worden afgebouwd zal de internationale mobiliteit van studenten en onderzoekers weer toenemen. Incidenten met betrekking tot inkomende en uitgaande studenten zijn dus reële risico’s voor instellingen.

Het is belangrijk dat hier verantwoordelijk mee wordt omgegaan. De mate waarin dat lukt hangt sterk samen met het volwassenheidsniveau binnen de instelling op andere veiligheidsthema’s. In het bijzonder ‘sociale veiligheid’, ‘integriteit’, ‘informatieveiligheid’ en ‘kennisveiligheid’. Op deze site zijn diverse handreikingen te vinden waarmee instellingen hun veiligheidsbeleid ten aanzien van internationalisering kunnen vormgegeven.

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema internationalsering

Instrumenten per processtap

U kunt als hbo of universiteit gratis gebruik maken van een voorbeeld van een pre-departure training voor studenten en de Handreiking Internationale Mobiliteit in het hoger onderwijs van Platform IV-HO (zie onderstaand).

Risicomanagement

Video risico’s buitenland

Pre-departure training voor studenten

Beleid

Handreiking beleidsinrichting internationale mobiliteit

Risk analysis higher education institutions

Meer over internationalisering

Bezoek de volgende website voor meer informatie over internationalisering.