De maatschappelijke en politieke aandacht voor cybersecurity en privacy is groot. Cybersecurity richt zich op de bescherming tegen cybercrime en datalekken en op de continuïteit in de bedrijfsvoering en Privacy is een individueel recht.

Cybersecurity en privacy in het HO

Social media, cloud computing, bring your own device (byod), draadloos internet (wi-fi), internet of things en andere ict-ontwikkelingen bieden naast gemak ook nieuwe uitdagingen voor privacy en informatiebeveiliging.

Hogescholen en universiteiten die op een verantwoorde en bewuste manier willen omgaan met deze thema’s, kunnen terecht bij SURF. Onderdeel van SURF is SCIPR: een community van informatiebeveiligers en privacy officers die gezamenlijk beleid, procedures en leidraden ontwikkelen voor onderwijs en onderzoek. Wilt u zich bij de community aansluiten?

Instrumenten per processtap

Veel instrumenten voor privacy en cybersecurity worden verzameld en ontwikkeld in communities. Hieronder vindt u een selectie van deze instrumenten.

Risicomanagement

Beleid

Organisatie

Bewustzijn

Continuïteitsmanagement