Met behulp van SURFaudit kunt u beoordelen of de informatiebeveiliging binnen uw onderwijsinstelling goed geregeld is. Onderdeel van SURFaudit is een normenkader, waarin staat wat u ten minste geregeld moet hebben. Dit normenkader wordt elk jaar aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.

Benchmark

SURF organiseert bovendien elke 2 jaar een benchmark, waarmee u kunt zien hoe de score van uw instelling is ten opzichte van andere instellingen in onderwijs en onderzoek. U kunt ook een benchmark opzetten om afdelingen binnen uw instelling met elkaar te vergelijken.

SURFaudit is beschikbaar voor alle hogescholen en universiteiten.