Hoe bereidt u zich voor op een crisis? Wat moet u doen tijdens een crisis en hoe zorgt u voor een goede nafase? Deze vragen staan centraal bij crisismanagement.

Voorbereiding

Crises leiden tot veel onzekerheid en elke crisis is anders. Toch is een generieke voorbereiding nuttig en mogelijk. In de voorbereiding (‘koude fase’) kunt u:

 1. een crisisplan met uniforme procedures en uitgangspunten opstellen,
 2. een inventarisatie van crisisscenario’s (high impact) maken,
 3. crisisteams en crisisfunctionarissen opleiden, trainen en oefenen (OTO),
 4. investeren in relaties met veiligheids- en crisispartners,
 5. leren van incidenten en crises (evaluatie).

Tijdens een crisis

Is er daadwerkelijk een crisis? In de acute fase is het van belang dat duidelijk is hoe de alarmering plaatsvindt: wie alarmeert welk(e) team(s) en in welke situatie? Wanneer wordt opgeschaald?

Zorg tijdens een crisis ook voor een goede vergadertechniek, bijvoorbeeld de BOB-procedure:

 • Beeldvorming: de feiten achterhalen (situatie-analyse) en de incidentontwikkeling inschatten (scenario-analyse).
 • Oordeelsvorming: de opties analyseren (optie-analyse) en consequenties afwegen (consequentie-analyse).
 • Besluitvorming: het doel bepalen, acties uitzetten en de voortgang monitoren.

Na een crisis

In de nafase van een crisis maakt u een overzicht van benodigde acties en intensiteit, bijvoorbeeld op het gebied van:

 1. organisatie en communicatie,
 2. onderzoek en verantwoording,
 3. herstel en nazorg,
 4. financiële voorzieningen,
 5. bedrijfscontinuïteit.
Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema crisismanagement

Instrumenten per processtap

Continuïteitsmanagement

Handreiking schoolaanslagen

Kennis- en dilemmafiches

Handreiking crisisorganisatie IV-HO

Starterkit bedrijfscontinuïteit

Meer over crisismanagement

In de presentatie crisismanagement vindt u meer informatie over crisismanagement, inclusief enkele crisisscenario’s en een uitwerking van de bovenstaande punten.