Handreiking

Een ernstig geweldsincident door een student of medewerker op uw instelling is hoogst onwaarschijnlijk. Mocht het toch gebeuren heeft het echter een zeer grote impact op studenten en medewerkers. Het kan daarom lastig zijn om af te wegen welke voorbereidingen u kan en wil treffen tegen een dergelijk ingrijpend incident.

Om u te helpen bij deze afwegingen heeft het Platform IV-HO een handreiking opgesteld. In deze handreiking worden verschillende opties uitgediept en worden vragen gesteld die u voor uw eigen instelling kan beantwoorden. Aan de hand hiervan kunt u vervolgens bepalen welke mate van voorbereiding voor uw instelling passend en realistisch is.

De handreiking Ernstig Geweldsincident is hier te vinden.