Intentieverklaring VH, VSNU en OCW

Tijdens de conferentie Safe & Open Hoger Onderwijs presenteerden de voorzitter van de Vereniging Hogescholen, de voorzitter van de VSNU en Directeur-generaal van het ministerie van OCW een intentieverklaring met afspraken om samen op te trekken voor integrale veiligheid in het hoger onderwijs ten behoeve van een open en veilige leer- en werkomgeving. De intentieverklaring is een uitbreiding op de Rotterdamverklaring.

In de intentieverklaring is onder meer afgesproken dat beide koepels een portefeuillehouder Veiligheid aanstellen binnen het bestuur en dat beide koepels de stuurgroep IV-HO, die het HO vertegenwoordigt op het gebied van Integrale Veiligheid, zullen samenstellen. Het ministerie van OCW heeft op haar beurt toegezegd het Platform IV-HO voor in ieder geval 5 jaar financieel te steunen en de uitgangspunten in de intentieverklaring te ondersteunen. Het volledige overzicht van afspraken uit de intentieverklaring zie u hier:

  • De vereniging Hogescholen en VSNU spreken af dat beide veiligheid opnemen als portefeuille in hun bestuur.
  • De Vereniging Hogescholen en VSNU stellen gezamenlijk een stuurgroep Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs in om het integrale veiligheidsbeleid in de sector verder te ontwikkelen.
  • De stuurgroep vertegenwoordigt het hoger onderwijs in gesprekken met Rijksoverheid en ketenpartners en zal de samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen op dit gebied stimuleren.
  • De infrastructuur ten behoeve van deze samenwerking wordt besproken met SURF, ten behoeve van de praktische organisatie.
  • Het ministerie van OCW spreekt af de uitgangspunten en afspraken in deze verklaring te zullen steunen en gedurende de komende vijf jaar financieel bij te zullen dragen aan de samenwerkingsinfrastructuur die is opgebouwd.
  • Het ministerie van OCW zal zorgdragen voor een dossierhouder binnen de eigen organisatie voor het dossier integrale veiligheid hoger onderwijs.
  • De ingangsdatum van deze afspraken is 1 januari 2019, zodat het lopende jaar van 2018 gebruikt kan worden om deze afspraken te formaliseren.

De gehele, ondertekende, intentieverklaring is hier te vinden:

Intentieverklaring