In gebouwen van hogescholen en universiteiten komen veel mensen bij elkaar. Het is daarom belangrijk om deze gebouwen en de omgeving zo veilig mogelijk te maken. Goede afspraken en protocollen zijn hierbij onmisbaar.

Gebouwveiligheid

Gebouwveiligheid is de mate waarin medewerkers, studenten en derden zich veilig kunnen voelen in een gebouw. Daarbij zijn onder meer betrokken de fysieke beveiliging, brandveiligheid, laboratoriumveiligheid en bedrijfshulpverlening (BHV). Van ontwerp tot gebruik wordt de veiligheid bevorderd door organisatorische, bouwkundige en elektrotechnische maatregelen, met een nadruk op de mens als gebruiker (en veroorzaker).

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Elke onderwijsinstelling moet een BHV-organisatie hebben ingericht. Dit betekent dat de instelling moet zorgen voor goed opgeleide en getrainde BHV-ers die ingezet kunnen worden t.b.v. eerste hulp, brand of ontruiming en moet zorgdragen voor ontruimingsplannen, vluchtroutes en andere procedures. Ook is de instelling verantwoordelijk om te zorgen dat alle gebruikers van het pand op de hoogte zijn van de te volgen procedures en dat er geoefend wordt met ontruimen. Voor het inrichten van de BHV-organisatie kunnen instellingen gebruik maken van de arbocatalogi voor hbo en universiteiten.

Platformen veiligheid en beveiliging

In het Platform Veiligheid & Beveiliging HBO en het Platform Beveiliging Nederlandse Universiteiten (PBNU) delen veiligheids- en beveiligingsfunctionarissen van diverse onderwijsinstellingen hun best practices en kennis over fysieke veiligheid, BHV en beveiliging van gebouwen. Sinds december 2016 werken de twee platformen samen om hun kennis en ervaring uit te wisselen tussen alle aangesloten hogescholen en universiteiten. Wilt u als instelling lid worden van een van de platformen?

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema gebouwveiligheid en BHV

Instrumenten per processtap

Beleid

CvB-besluit en scenariokaart weeralarm Code Rood

Handreiking preventie en omgaan met schoolaanslagen

Organisatie

Continuïteitsmanagement

Scenariokaart school shooting

Bewustzijn

Voorlichtingsfilmpjes veiligheid VU