Een schoolaanslag is een geplande, gerichte en ernstige gewapende geweldsdaad op een onderwijsinstelling. Dit is een veiligheidsrisico dat zich ook op hbo’s en universiteiten kan voordoen.

Integreren in veiligheidsbeleid

De Handreiking preventie en omgaan met schoolaanslagen informeert schoolbesturen, directies, leerkrachten en ondersteunend personeel over alles rond schoolaanslagen. Daarnaast geeft de handreiking mogelijkheden om aanslagen te voorkomen, signalen van potentiële daders te herkennen en fysieke maatregelen te nemen.

De handreiking biedt geen sluitende preventieve aanpak, maar is bedoeld om het verschijnsel een eigen plek te geven in het veiligheidsbeleid van een onderwijsinstelling.

Checklist wapenbezit scholen

Ook op Nederlandse scholen en onderwijsinstellingen kan sprake zijn van wapenbezit. De Checklist invoering controle op wapenbezit binnen scholen biedt een handreiking voor preventieve controles op wapenbezit.