Als het beleid is bepaald, is het zaak om dit te organiseren en te implementeren. Hierbij is governance van belang: beschouw integrale veiligheid niet alleen als onderdeel van de bedrijfsvoering, maar juist ook als onderwerp in het corporate risicomanagementbeleid van de instelling.

Dit vergt een omslag in denken, omdat (integrale) veiligheid niet in het primaire proces van een hogeschool of universiteit zit en omdat decanen en directeuren te maken hebben met 3 verschillende vormen van autonomie (juridisch, financieel en organisatorisch).

Instrumenten per thema

Integraal

Animatie framework Integrale Veiligheid

Toolkit implementatie IV-framework

E-learning Medezeggenschap

Video’s veiligheidsbeleid

Quickscan kleine hogescholen

Integrale veiligheid in governance en bedrijfsvoering

Managementsysteem Integrale Veiligheid (MIVH)

Branchecode goed bestuur

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs

Crisismanagement

Binnen dit thema zijn vooralsnog geen instrumenten beschikbaar onder de processtap organisatie.

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema crisismanagement

Zorgwekkend gedrag en radicalisering

Procesgang omgaan met zorgwekkend gedrag en radicalisering

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema zorgwekkend gedrag en radicalisering

Cybersecurity en privacy

Leidraden informatiebeveiliging

Verwerking van persoonsgegevens

Meldplicht datalekken

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema privacy en cybersecurity

Kennisveiligheid

Binnen dit thema zijn vooralsnog geen instrumenten beschikbaar onder de processtap organisatie.

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema kennisveiligheid

Internationalisering

Binnen dit thema zijn vooralsnog geen instrumenten beschikbaar onder de processtap organisatie.

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema internationalsering

Gebouwveiligheid en bhv

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema gebouwveiligheid en BHV

Sociale veiligheid

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema sociale veiligheid

Integriteit

Branchecode goed bestuur

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema integriteit

Arbo en milieu

Arbeidsongeval melden

Asbestbeheersplan

Incidentenregistratie

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema arbo en milieu