Een discussie met studenten starten over controversiële en emotionele onderwerpen is niet makkelijk. Toch is dit wel belangrijk, omdat de dialoog hen helpt bij de persoonlijke ontwikkeling en omdat het bijdraagt aan de goede sfeer in de groep en de onderwijsinstelling.

Handvatten en aandachtspunten

De handreiking Controversiële en emotionele onderwerpen in de klas (pdf – 487 kB) geeft praktische handvatten voor een team en aandachtspunten om in de klas met deze gevoelige onderwerpen om te gaan.

2 werelden, 2 werkelijkheden

De reportage 2 werelden, 2 werkelijkheden geeft weer hoe docenten omgaan met gevoelige maatschappelijke kwesties in de klas.