Een integraal veiligheidsbeleid valt of staat met integraal veiligheidsbewustzijn in de eigen organisatie. Goed geïnformeerde en gemotiveerde medewerkers en studenten die veilig willen werken en studeren zijn de sleutels tot succes.

Om dit te bereiken moet het management prioriteit geven aan het koppelen van de zorg voor veiligheid en gezondheid aan de dagelijkse routine, en dit zelf op een authentieke manier uitdragen. Pas wanneer er aandacht is voor overtuigingen en inzicht in het eigen handelen, kan een gedragsverandering tot stand komen.

Instrumenten per thema

Integraal

Integrale veiligheid vraagt participatie

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs

Crisismanagement

Integrale veiligheid vraagt participatie

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema crisismanagement

Zorgwekkend gedrag en radicalisering

Verwijzingsindex radicalisering, extremisme & polarisatie

2 werelden, 2 werkelijkheden

Themadag nationale veiligheid en crisisbeheersing

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema zorgwekkend gedrag en radicalisering

Cybersecurity en privacy

Handreiking Governance van Privacy

Position paper ‘Governance van Cybersecurity, Privacy & Kennisveiligheid’

MOOC over Europese privacywetgeving

Politiedatabase gestolen e-mailadressen

Cybersave yourself

Cyber security congres

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema privacy en cybersecurity

Kennisveiligheid

Brochure cyberspionage AIVD en MIVD

E-learning spionage

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema kennisveiligheid

Internationalisering

Binnen dit thema zijn vooralsnog geen instrumenten beschikbaar onder de processtap bewustzijn.

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema internationalsering

Gebouwveiligheid en bhv

Voorlichtingsfilmpjes veiligheid VU

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema gebouwveiligheid en BHV

Sociale veiligheid

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema sociale veiligheid

Integriteit

Binnen dit thema zijn vooralsnog geen instrumenten beschikbaar onder de processtap bewustzijn.

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema integriteit

Arbo en milieu

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema arbo en milieu