De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft samen met de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) een e-learningmodule ontwikkeld ter ondersteuning van de KWAS-handleiding.

Bewustzijn vergroten

Met de e-learningmodule spionage kunnen securitymanagers en beveiligingsofficieren van onderwijsinstellingen met een verhoogd risico op spionage medewerkers bewust maken van de mogelijke risico’s van (digitale) spionage.