Om kansen te benutten en grip te krijgen op alle incidenten en veiligheidsrisico’s in het hoger onderwijs, moeten we deze niet los van elkaar zien, maar juist in samenhang. Integrale veiligheid is een aanpak waarmee een overkoepelend beeld ontstaat van de veiligheidssituatie en risico’s op alle thema’s in relatie tot de kerndoelen van de organisatie.

Voordelen integrale veiligheid

Integrale veiligheid maakt beheersing en besturing van alle veiligheidsfuncties proactiever en beter. Het vermindert de kosten, verkleint de kans op incidenten en vergroot het veiligheidsbewustzijn binnen de instelling.

Procesmatige aanpak

Om integrale veiligheid binnen uw hogeronderwijsinstelling in te voeren, is een procesmatige aanpak vereist. Het programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs heeft hiervoor 5 processtappen uitgewerkt en diverse instrumenten ontwikkeld en verzameld. Per thema en processtap vindt u handige tools die u gratis kunt gebruiken, zoals stappenplannen, handreikingen, checklists en voorbeelden.

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs

Instrumenten per stap

Als instelling in het hoger onderwijs kunt u gebruikmaken van de instrumenten die het programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs heeft verzameld of ontwikkeld.

Risicomanagement

Risico- en Dreigingsbeeld Hoger Onderwijs 2021

Onderzoek veiligheidsrisicomanagement

Dreigingsbeeld HO 2018

Integraal veiligheidsrisicoprofiel

Naar een integrale veiligheidsinfrastructuur

Beleid

Kennis- en dilemmafiches

Organisatie

Animatie framework Integrale Veiligheid

Toolkit implementatie IV-framework

E-learning Medezeggenschap

Video’s veiligheidsbeleid

Quickscan kleine hogescholen

Integrale veiligheid in governance en bedrijfsvoering

Managementsysteem Integrale Veiligheid (MIVH)

Branchecode goed bestuur

Bewustzijn

Integrale veiligheid vraagt participatie

Meer informatie

Bezoek onderstaande websites voor meer informatie over (integrale) veiligheid.