Dreigingsbeeld 2018

1 mei 2018

In opdracht van het platform IV-HO heeft het COT een Dreigingsbeeld Hoger Onderwijs opgesteld. Dit dreigingsbeeld kunt u als veiligheidsexpert gebruiken als input voor de risico-inventarisatie voor uw instelling, of om het gesprek aan te gaan met uw college van bestuur over (integrale) veiligheid. Het dreigingsbeeld geeft een beeld van welke dreigingen er zijn voor hoger onderwijsinstellingen en hoe die dreigingen zich ontwikkelen, op eenzelfde manier als in het cyberdreigingsbeeld van SURF wordt beschreven. Het programma IV-HO streeft ernaar om jaarlijks het dreigingsbeeld te updaten zodat trends in dreigingen voor het hoger onderwijs zichtbaar worden.

Op de conferentie Safe & Open Hoger Onderwijs is het dreigingsbeeld gepresenteerd. Heeft u vragen, of wilt u input leveren voor het Dreigingsbeeld Hoger Onderwijs, dan kunt u via Secretariaat@integraalveilig-ho.nl contact opnemen met het platform IV-HO.

Het dreigingsbeeld vindt u hier.

De bijbehorende vier reflectievragen voor bestuurders vindt u hier.