Bedrijven en organisaties hechten veel waarde aan integriteit. Het bewaken en versterken van integriteit is essentieel voor de toekomst van het hoger onderwijs en onderzoek. Niet-integer handelen komt helaas ook voor in universiteiten en hogescholen, met vaak grote gevolgen voor betrokkenen en de betreffende onderwijsinstellingen. Bewustwording van de risico’s, het bespreekbaar maken en voorbeeldgedrag zijn essentieel in het voorkomen van niet-integer handelen.

Integriteit in het hoger onderwijs

Voorbeelden van niet-integer handelen in het hoger onderwijs en onderzoek zijn: fabriceren, plagiaat, zich onterecht voordoen als (mede)auteur, niet erkennen van bijdragen van andere auteurs, datalekken, verduistering, belangenverstrengeling, misbruik van bevoegdheden en ongewenste omgangsvormen.

Niet-integer gedrag kan in ernstige situaties leiden tot rechtspositionele sancties zoals berisping, overplaatsing, degradatie of ontslag. Daarnaast kunnen er strafrechtelijke gevolgen zijn voor de overtreder. Voor de organisatie waar de overtreder werkzaam is ontstaat vaak ook een crisissituatie: het beschadigt het vertrouwen en de reputatie en heeft soms ook financiële gevolgen.

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema integriteit

Instrumenten per processtap

Er is geen kant-en-klare oplossing voor integriteit en ethiek, maar u kunt in uw onderwijsinstelling wel een bijdrage leveren aan het voorkomen van niet-integer gedrag. Een Integraal Risico Management Assessment (IRMA) helpt u hierbij door integriteitskwesties te leren herkennen en bespreekbaar te maken.

Ook voorbeeldgedrag en een professionele houding van medewerkers en studenten blijft van groot belang voor de integriteit van de instelling. Een gedragscode, branchecode of integriteitscode met spelregels helpt u hierbij.

Beleid

Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit (2018)

Nederlandse gedragscode wetenschapsbeoefening

Organisatie

Branchecode goed bestuur

Meer over integriteit

Bezoek de onderstaande websites voor meer informatie over integriteit.