VSNU heeft de Nederlandse gedragscode wetenschapsbeoefening met principes van goed wetenschappelijk onderwijs en onderzoek opgesteld.

Uitgangspunten gedragscode

Deze gedragscode geldt voor alle onderzoekers, docenten en studenten van universiteiten en heeft als uitgangspunten: eerlijkheid en zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid.

Aanspreken, klachten, vertrouwenspersoon

In de gedragscode staat onder andere:

  • Mensen spreken elkaar aan op niet-integer gedrag.
  • De commissie wetenschappelijke integriteit behandelt klachten over integriteitsschendingen.
  • Er is minstens één vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit.