In Nederland kampen veel studenten met meerdere problemen waar zorgwekkend gedrag uit kan voortkomen (zoals depressie, stress of externe factoren). Dit kan gevaarlijke situaties opleveren voor de student zelf en zijn of haar omgeving.

Op hogescholen en universiteiten zijn docenten één van de eersten die signalen opvangen als het niet goed gaat met een student. Zij weten echter soms niet hoe zij deze signalen moeten duiden en wat zij met deze signalen moeten en kunnen. Hierdoor kan het te lang duren om studenten te voorzien van de hulp en ondersteuning die zij nodig hebben.

Signalen herkennen en ernaar handelen

Om docenten en andere professionals binnen het hoger onderwijs te helpen deze signalen te herkennen en een handelingsperspectief te bieden om verder stappen te ondernemen, heeft het Platform Integraal Veilig Hoger Onderwijs (IV-HO) de e-learning zorgwekkend gedrag ontwikkeld. Ook wordt geleerd dat docenten en andere professionals slechts 1 van de puzzelstukjes zien en dat het belangrijk is alle puzzelstukjes bij elkaar te leggen voor een goed beeld.

Opbouw e-learning

De e-learning bestaat uit 6 modules; het doorlopen hiervan duurt ongeveer 2 uur. Na de introductiemodule volgen 3 praktijkmodules waarin u de verhalen van 3 docenten en hun studenten volgt, waarbij steeds een vorm van zorgwekkend gedrag de basis is. De onderwerpen van zorgwekkend gedrag die hierin uitgelicht worden zijn: suïcide, agressie en radicalisering.

De 5e module biedt een meer theoretische verhandeling over zorgwekkend gedrag, waarin cursisten de ‘Pathway to violence’ volgen en daarmee alle stadia van zorgwekkend gedrag tot een geweldsdaad behandelen. Tevens is in de cursus een bronnenbank opgenomen met daarin links naar boeken en online artikelen voor diverse onderwerpen, zoals suïcide, radicalisering en agressief gedrag.

Geheel online of begeleid

De e-learning is geheel online te volgen in het eigen tempo van de cursist. Het is echter aan te raden om een bijeenkomst te organiseren om te kunnen discussiëren over de onderwerpen van de e-learning. Iedere docent zal immers zijn of haar eigen associaties hebben bij de voorbeelden die worden gegeven in de e-learning.

Mocht u met uw instelling een uitgebreider begeleid traject willen opzetten met deze e-learning kunt u inspiratie opdoen in de varianten voor een blended learning traject (PDF – 236 kB).

Voor het opleiden van een interne trainer om zo’n traject op te zetten kan IVHO – bij voldoende animo – een train-de-trainercursus organiseren.

Ook in het Engels

Naast de standaard Nederlandse versie is er ook een Engelstalige versie van de e-learning beschikbaar. In deze versie zijn de filmpjes voorzien van ondertiteling en zijn er nieuwe case-studies opgenomen die beter aansluiten bij een internationaal publiek. De Engelstalige versie van de e-learning is hier te vinden.

E-learning stichting School en Veiligheid

Wanneer u na het volgen van de E-learning meer wil weten over het omgaan met studenten die zorgwekkend gedrag vertonen, bestaat er ook de mogelijk de digitale leermodule Omgaan met extreem gedrag en polarisatie van stichting School en Veiligheid (SSV) te volgen. In deze module wordt uitgelegd hoe u as docent op een veilige en respectvolle wijze het gesprek met studenten aan kan gaan over lastige thema’s als extremisme en polarisatie. Hoewel de E-learning van SSV zich vooral op het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs richt, is de module ook zeer geschikt voor docenten in het hoger onderwijs.