Met train-de-trainersessies leiden we binnen uw onderwijsinstelling trainers op over zorgwekkend gedrag. Op deze manier kan kennis en kunde over het onderwerp zich snel verspreiden.

Gratis training

Het Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs biedt de training aan hogescholen en universiteiten gratis aan. De training is op aanvraag beschikbaar en heeft een intake, zodat het precies op maat gemaakt is voor de leerbehoefte binnen uw instelling of afdeling.

Voorwaarde is wel dat de trainers beschikken over didactische vaardigheden en mogelijkheden hebben om het onderwerp in de organisatie aan te pakken.

Context van de training

Zorgwekkend gedrag bij studenten kan zich op meerdere niveaus uiten:

  1. Frustratie of systeemhaat. Dit is gevaarlijk, omdat het zich specifiek richt op de instelling.
  2. Psychosociale problemen. Dit uit zich in gedragsproblemen.
  3. Radicalisering, ongeacht ideologie. Dit wordt gevaarlijk als het neigt naar extremisme.

De training geeft inzicht in signalen die kunnen wijzen op zorgwekkend gedrag van studenten, biedt daarvoor een handelingsperspectief en geeft weer hoe uw instelling hierbij een zorgvuldig proces kan doorlopen.

De training is vooral bedoeld voor professionals in de eerste lijn, zoals docenten, decanen, vertrouwenspersonen en baliepersoneel. Zij hebben veel contact met studenten en zijn dus als eerste in staat om signalen op te pikken. Daarnaast hebben zij de taak om zorgwekkend gedrag bespreekbaar te maken en ernaar te handelen. Hiermee geven zij invulling aan de preventieve rol van het onderwijs op het gebied van veiligheid.

Aanmelden

Heeft u interesse in een gratis train-de-trainersessie?

Voor inhoudelijke vragen kunt u via e-mail contact opnemen met Paul Goossens, de voorzitter van de werkgroep Zorgwekkend gedrag en radicalisering.

Let op: Er is ook een e-learning zorgwekkend gedrag.