Met behulp van de quickscan integrale veiligheid kleine hogescholen kunnen instellingen gebruikmaken van de ervaring en expertise van grote instellingen. Het gaat daarbij om de onderwerpen crisismanagement, sociale veiligheid, internationalisering, cybersecurity en privacy.

Gerichte ondersteuning

Het doel van de quickscan is om instellingen te ondersteunen die voor deze veiligheidsonderwerpen geen volledige fte’s kunnen inzetten of die het lastig vinden om een crisisteam te vormen.

Aan de hand van een vragenlijst kunt u het veiligheidsbeleid van uw instelling analyseren op de bovengenoemde veiligheidsonderwerpen. Deze vragenlijst is opgebouwd met behulp van de ervaring en expertise van grote instellingen.

Pilot quickscan

In 2016 is een succesvolle pilot geweest voor de quickscan integrale veiligheid kleine hogescholen. Dit was een van de actiepunten uit de Rotterdamverklaring die tijdens het Congres Safe and Open op 20 juni 2016 is gepresenteerd.

De pilot bestond naast een quickscan ook uit een adviesgesprek met een expert over de uitkomsten en een evaluatie. Daarnaast gaven veiligheidsexperts in diverse roadshows inzicht in hoe zij de uitdagingen op het gebied van integrale veiligheid hebben aangepakt.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in de quickscan voor uw instelling?