De handleiding Integrale veiligheid in governance en bedrijfsvoering (pdf – 2,5 MB) helpt instellingen in het hoger onderwijs met het implementeren van integrale veiligheid in de governance en bedrijfsvoering.

Voor het opstellen van deze handleiding zijn 12 hogescholen en universiteiten onderzocht, met elk een eigen dynamiek en identiteit. Toch hebben zij op hoofdlijnen een heel duidelijk vergelijkbare governancestructuur.

Blauwdrukken en stappenplan

Op basis van het onderzoek zijn twee blauwdrukken ontwikkeld:

  1. Voor een aansturingsmodel op strategisch en tactisch/operationeel niveau, gericht op de governance van integrale veiligheid in het hoger onderwijs.
  2. Voor de bedrijfsprocessen die de organisatie in de bedrijfsvoering moet doorvoeren om integrale veiligheid te kunnen sturen en beheersen.

Het stappenplan in de handleiding helpt onderwijsinstellingen bij het bepalen van de benodigde activiteiten om integrale veiligheid te realiseren. Dit is een flexibel model en geschikt voor alle instellingen, ongeacht de volwassenheid op het gebied van veiligheid.