Digitale spionage komt vaker voor dan veel Nederlanders zich realiseren. Spionnen kunnen inbreken in systemen van een onderwijsinstelling om daar gevoelige en vertrouwelijke informatie te ontvreemden. Vaak gebeurt dit op een manier waarop de instelling zelf niet door heeft dat er gevoelige gegevens in handen van derden zijn geraakt.

Brochure Cyberspionage

Om bedrijven, overheidsinstellingen, maar zeker ook onderwijsinstellingen bewust te maken van de gevaren van cyberspionage en daarbij handvatten te bieden om de dreiging te verkleinen hebben de AIVD en MIVD een brochure opgesteld.