Radicalisering komt nooit zomaar uit de lucht vallen. Vaak zijn er wel gebeurtenissen die een aanwijsbaar effect hebben op radicalisering van individuele personen. Dit zijn de zogenaamde triggerfactoren.

Radicalisering vroegtijdig signaleren

Het rapport Triggerfactoren in het radicaliseringsproces geeft weer wat triggerfactoren precies zijn en hoe de kennis daarover helpt met het opstellen van preventief beleid. Onderwijsinstellingen kunnen aan de hand van dit rapport mogelijke radicalisering bij studenten vroegtijdig signaleren en hier gericht op inspelen.

Triggerfactoren in het kort

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit heeft op basis van het rapport een brochure en interactieve infographic gemaakt met concrete tips en adviezen voor onderwijsinstellingen en andere doelgroepen.

Het onderzoek naar triggerfactoren is onderdeel van het actieprogramma Integrale aanpak jihadisme.