Radicalisering komt nooit zomaar uit de lucht vallen. Vaak zijn er wel gebeurtenissen die een aanwijsbaar effect hebben op radicalisering van individuele personen. Dit zijn de zogenaamde triggerfactoren.

Radicalisering vroegtijdig signaleren

Het Onderzoek Triggerfactoren in het radicaliseringsproces geeft weer wat triggerfactoren precies zijn en hoe de kennis daarover helpt met het opstellen van preventief beleid. Onderwijsinstellingen kunnen aan de hand van dit onderzoek mogelijke radicalisering bij studenten vroegtijdig signaleren en hier gericht op inspelen.

Triggerfactoren tool

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van SZW heeft – met input van praktijkdeskundigen – een instrument ontwikkeld dat (onderwijs)professionals helpt bij het voorkomen en aanpakken van radicalisering. De tool helpt hen gebeurtenissen te herkennen die tot radicalisering kunnen leiden (zogenaamde triggerfactoren) en geeft hen tips en adviezen over wat ze in die gevallen kunnen doen.

Het onderzoek naar triggerfactoren is onderdeel van het actieprogramma Integrale aanpak jihadisme.