De VSNU en VH hebben het thema arbo en milieu voor het hoger onderwijs grotendeels opgepakt. Zij hebben elk, in samenwerking met werkgevers- en werknemersorganisaties, een arbocatalogus opgezet die richtlijnen en informatie bieden voor het bevorderen van een veilige en gezonde werkomgeving.

Arbocatalogus hbo

De arbocatalogus hbo is een handig hulpmiddel voor hbo-instellingen om de zorg voor veilig en gezond werken te verbeteren. Het biedt onder andere richtlijnen en informatie over een gezonde werkplek, verzuim, werkdruk, ongewenst gedrag en gevaarlijke stoffen.

Arbocatalogus universiteiten

De arbocatalogus Nederlandse universiteiten (ACNU) helpt universiteiten met zelfregulering van onderwerpen op het gebied van arbo en milieu. De catalogus biedt informatie en richtlijnen over diverse onderwerpen, zoals: gezondheid, gevaarlijke stoffen, risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) en bedrijfshulpverlening (bhv).