Als kwetsbaarheden worden gevonden in hardware of software, publiceert het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) hierover vrijwel direct beveiligingsadviezen op zijn website.

Kwetsbaarheid, kans en schade

Deze adviezen geven enerzijds een beschrijving van de gevonden kwetsbaarheid en anderzijds een inschaling van de kans dat het zich voordoet en van de mogelijke schade bij misbruik. Daarbij geeft het NCSC ook advies over mogelijke oplossingen of voor het verkleinen van risico’s.

SURFcert werkt op dit gebied goed samen met het NCSC.