De AIVD publiceert ieder jaar voor 1 mei een verslag over de activiteiten in het jaar ervoor. De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) schrijft dat voor. 

Op deze pagina vindt u een overzicht van recent gepubliceerde jaarverslagen van de AIVD.