Onderwijsinstellingen moeten zich in de eerste plaats bewust zijn van radicalisering, polarisatie en potentieel gewelddadige eenlingen. In de tweede plaats is regie en structuur noodzakelijk om de signalen ervan goed te beoordelen en een aanpak te ontwikkelen.

Stappenplan

De Handreiking voor signalering en begeleiding veiligheids- en leefstijlrisico’s in het hbo (pdf – 974 kB) bevat een stappenplan om draagvlak en duidelijkheid over het doel en de inrichting van een signalerings- en begeleidingsroute te krijgen. Daarnaast schetst de handreiking een beeld van hoe zo’n route of structuur eruit kan zien.

Elke instelling in het hoger onderwijs kan met behulp van deze handreiking een structuur voor signalering, beoordeling en aanpak van veiligheids- en leefstijlrisico’s maken.