Consultancy voor instellingen op het gebied van veiligheidsbeleid

Een veilige leer- en werkomgeving is een essentiële voorwaarde voor goed onderwijs en onderzoek. Het Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) biedt aan hoger onderwijsinstellingen een samenwerkingsplatform om kennis, ervaring te delen en instrumenten te ontwikkelen op het gebied van veiligheid. Het programma brengt bestuurders, veiligheidsmanagers en experts bijeen en stimuleert kruisbestuiving om zo het veiligheidsbeleid in de sector te versterken. Per 1 september

Binnen het hoger onderwijs is er veel kennis en ervaring op het gebied van veiligheid, maar niet iedere instelling heeft de (financiële) middelen om fulltime experts aan te stellen. Vanuit het devies ‘groot helpt klein’ stellen Hogeschool Rotterdam, InHolland en Windesheim elk een expert ter beschikking voor gratis consults op de onderwerpen crisismanagement, zorgwekkend gedrag en integraal veiligheidsbeleid. Paul Goossens, Timo Stortenbeker en Michael Mehrow staan klaar om hun ruime ervaring en expertise met u te delen. Op uw aanvraag komen zij bij uw instelling langs om met u in gesprek te gaan over zorgwekkend gedrag, crisismanagement of hoe u uw veiligheidsbeleid hebt ingericht. In deze gesprekken krijgt u van onze experts tips, tricks en handvatten hoe u uw veiligheidsbeleid nog sterker kan maken.

Naast consultancy op locatie zullen onze experts ook workshops geven waar u zich gratis voor kunt inschrijven wanneer u geïnteresseerd bent. De workshops zullen op deze website worden aangekondigd.

Bent u inmiddels benieuwd geworden naar onze experts? Hieronder stellen we ze voor:

Thema crisismanagement

Wanneer er crisis ontstaat op uw instelling is het van essentieel belang de situatie zo snel mogelijk weer onder controle te krijgen. Hiervoor is een goede crisisorganisatie onmisbaar en onze expert Michael Mehrow kan u adviseren over hoe u dit kan bereiken. Michael heeft een achtergrond bij de Koninklijke Marachaussee en is inmiddels al jaren actief als veiligheidsmanager bij hogeschool Windesheim. Daarnaast heeft hij als voorzitter van de werkgroep Crisismanagement binnen het programma IV-HO veel kennis en ervaring opgedaan op dit thema.

Thema zorgwekkend gedrag

Als voorzitter van de werkgroep ‘Zorgwekkend Gedrag’ en geestelijk vader van de e-learning ‘Zorgwekkend Gedrag’ over dit onderwerp heeft Paul Goossens ruime ervaring met het thema zorgwekkend gedrag. De e-learning is in het rapport van mevr Azough over [naam + link] uitgeroepen tot best practise voor het ho. Samen met zijn ervaring als integraal veiligheidsmanager aan de hogeschool van Rotterdam kan Paul uw instelling adviseren op operationeel, tactisch en strategisch niveau in de omgang met zorgwekkend gedrag van studenten,

Thema integraal veiligheidsbeleid

Om een goede kosten- en batenanalyse te kunnen maken waarbij risico’s en kansen worden afgewogen is een integrale benadering van veiligheid belangrijk. Timo Stortenbeker, manager Integrale Veiligheid aan hogeschool Inholland, kan uw instelling (evt aan de hand van een quickscan) helpen bij het implementeren en borgen van een integraal veiligheidsbeleid. Timo heeft zich al bijna 15 jaar ingezet voor Inholland en is een vaste waarde voor het programma IV-HO.

Contact

Wanneer u geïnteresseerd bent in een gratis consult met één van onze experts of nog vragen hebt kunt u contact opnemen met Secretariaat@integraalveilig-ho.nl .